Nhà môi giới nổi bật: Fxprimus.com - Kiểm tra phần thưởng mới nhất

Exclusive Bonusforex.net 30$ no deposit bonus

AximTrade: Khởi động $55 Không có tiền thưởng tiền gửi

AximTrade Forex Startup No Deposit Bonus of $55 USD The promotion allows all new clients of the company to try live trading accounts without any Financial risk. Register with your personal details and verify profile to get the bonus to start live trading. The client has 14 days to complete the required no. of trading lots and requests a withdrawal.

Startup trading bonus to trade Forex

Ngày kết thúc: June 30, 2020

Ưu đãi có thể áp dụng: Tất cả khách hàng mới

Làm thế nào để nộp:

  • Đăng ký tài khoản
  • Verify Profile
  • Get a $55 bonus

Rút tiền thưởng:

  • Yes, Only profit can be made after completing 3 trading lots in 14 days.

Terms & Conditions -Axim Trade NO Deposit Bonus

Phần thưởng chỉ có sẵn cho khách hàng mới

Các điều khoản và điều kiện chung được áp dụng.

The Promotion terminated at any time without prior notice.

Tiền thưởng ngoại hối

MIỄN PHÍ
LƯỢT XEM